Gästlista


 

Gudrun och Ove Eriksson
Bosse Häll och Ulla Plan
Lotti Samuelsson
Tore Löfvenius
Carl Henrik Häll
Jenny Dagerlund och Tommy Berggren
Tobias Löfvenius och Veronica Sippola
Ida Löfvenius
Stefan Lindström-Löfvenius
Björn Lindström-Löfvenius
Jennie och Andreas Lindgren
Tobias Svensson och Pernilla Jacobsson
Per och Karin Eckerbom
Erik och Sara Holst
Mats och Sofie Nordenborg
Kristin och Karl Andersson
Kajsa Elfström och Micke Eliasson
Jesper Eriksson
Gitta Luplau och Andreas Lindh
Arne Johansson
Bernt Dagerlund och Birgitta Peivert
Johanna Sågström
Leona Kulagova,  Jens Ahl och Amanda Ahl
Peter och Ulrika Andrén